Afspraak maken

Haalbaarheids certificaat

Het is bij Hypotheekgeluk ook mogelijk een haalbaarheidscertificaat te laten opstellen.

Contact

Het wordt steeds vaker bij kopers opgevraagd: een haalbaarheidscertificaat. Dit certificaat dient als bewijs voor de verkopende partij dat u heeft onderzocht wat uw financiële mogelijkheden zijn en dat dit door een hypotheekadviseur is vastgesteld.

Hoe werkt het?

Tijdens uw hypotheekgesprek kijken wij naar uw loonstrook, werkgeversverklaring en het recente overzicht van eventueel openstaande leningen. Op basis hiervan kan uw maximale leencapaciteit worden vastgesteld. Deze informatie wordt opgenomen in het Haalbaarheidscertificaat.

Zo weten u en de verkopende partij precies wat er mogelijk is.

Voorwaarden

  • Het haalbaarheidscertificaat is geen vervanging van het voorbehoud van financiering. Wij adviseren u altijd om ontbindende voorwaarden op te nemen bij de aankoop van een woning.
  • Het certificaat is te allen tijde onder voorbehoud van het gelijk blijven van het huidige inkomen, de werkgever en de status van de financiële verplichtingen bij het opstellen van het certificaat.
  • Rente fluctueert, dit kan invloed hebben op uw leencapaciteit.
  • Er kan behoudens de leencapaciteit tot maximaal 100% van de marktwaarde worden geleend. De marktwaarde van de aan te kopen woning is geen onderdeel van het bepalen van de maximale leencapaciteit voor het haalbaarheidscertificaat.
  • Het haalbaarheidscertificaat is geldig voor een periode van 3 maanden.
  • Het haalbaarheidscertificaat wordt afgegeven nadat u akkoord ben gegaan met de opdracht tot dienstverlening van Hypotheekgeluk. Tijdens het intakegesprek kan u hier meer over worden verteld.