Afspraak maken
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ontevreden
Wanneer u niet tevreden bent over het adviestraject en u hierover een klacht wenst in te dienen, dan vragen wij u dit schriftelijk (mail/post) te doen. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging. Wij behandelen uw klacht in beginsel binnen 10 werkdagen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

U kunt uw klacht sturen naar klachten@hypotheekgeluk.nl

Niet tevreden over de klachtbehandeling ?
Indien uw klacht niet naar wens is afgehandeld dan hebt u de mogelijkheid om binnen drie maanden na onze reactie op uw klacht, een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD : https://www.kifid.nl/).